Schone kunst.

Wie zijn de mannen die bij nacht en ontij onze stad schoonhouden? Waar dromen ze van en wat hebben ze eigenlijk met kunst? Voor dit project doken de mannen van de afvalinzameling in de omvangrijke collectie van CBK Amsterdam. Ze maakten een keuze uit 5000 werken en lieten hun persoonlijke voorkeur zien.

Omschrijving
ontwikkeling tentoonstellings-
en promotiemiddelen

CBK_Amsterdam_SchoneKunst_TVopnames_fotoshoot
CBK_Amsterdam_SchoneKunst_fotografie
CBK_Amsterdam_SchoneKunst_flyer
CBK_Amsterdam_SchoneKunst_poster
CBK_Amsterdam_SchoneKunst_expositie
CBK_Amsterdam_SchoneKunst_vuilophaalwagen
CBK_Amsterdam_SchoneKunst_publicatie