Zeer Gewaardeerd.

Waardering voor elkaar is wat Espria wil laten zien. Jaarlijks ontvangt een vernieuwend idee over zorg en omgang een uitgesproken waardering en mooie investering. Zo stimuleert Espria initiatieven die zorg met en voor elkaar mogelijk maken en ruimte geven aan onderlinge betrokkenheid.

Omschrijving
ontwikkeling identiteit, online platform
en award met omhalzing

In samenwerking met
productontwerp Studio David Graas
beeld thumb Jean Pierre Jans

Espria_ZeerGewaardeerd_logo_label
Espria_ZeerGewaardeerd_flyer
Espria_ZeerGewaardeerd_website
Espria_ZeerGewaardeerd_beeldverhaal
Espria_ZeerGewaardeerdPrijs_award_3Dprint
Espria_ZeerGewaardeerdPrijs_verpakking
Espria_ZeerGewaardeerdPrijs_omhalzing