Herbestemming.

Provincie Noord-Holland wil haar rijke culturele erfgoed behouden en toegankelijk maken. Het programma Herbestemming NH geeft leegstaande, karakteristieke gebouwen een nieuwe kans en inspiratie voor de omgeving.

Omschrijving
ontwikkeling identiteit en promotiemiddelen

HerbestemmingNH_logo
HerbestemmingNH_schets
HerbestemmingNH_schermontwerp
HerbestemmingNH_flyer_Oosterend
HerbestemmingNH_expertmeeting_StoomtramMuseum
HerbestemmingNH_informatiekaartjes
HerbestemmingNH_folder
HerbestemmingNH_flyer_DagVanDeHerbestemming